NazivDatumBroj
МЕД. ТЕХ. МАТЕРИЈАЛ - КОНКУРСНА ДОК.16-07-20191712
МЕД. ТЕХ. МАТЕРИЈАЛ - ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ16-07-20191711
ОБАВЕШТЕЊЕ ОБУСТАВА - ХИГИЈЕНА21-05-20191710
КОН. ДОКУМЕНАТАЦИЈА-ЈНМВ ХИГИЈЕНА21-05-20191709
ЈАВНИ ПОЗИВ - ЈНМВ ХИГИЈЕНА21-05-20191708
ОДЛУКА ОБУСТАВА - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ16-05-2019708
ОДЛУКА УГОВОР - КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА16-05-2019707
ОДЛУКА ОБУСТАВА - МЕДИЦ. АПАРАТИ И ОПРЕМА16-05-2019706
ОДЛУКА УГОВОР - МЕДИЦ. АПАРАТИ И ОПРЕМА16-05-2019705
ОДЛУКА УГОВОР НАМШТАЈ14-05-2019704
ОДЛУКА ОБУСТАВА ПОСТУПКА - ХИГИЈЕНА14-05-2019703
КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА - ХИГИЈЕНА25-04-2019702
ОБАВЕШТЕЊЕ - ПРОДУЖЕЊЕ РОКА - ХИГИЈЕНА25-04-2019701
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - МЕД. АПАРАТИ И ОПРЕМА25-04-2019700
ОДЛУКА УГОВОР - КОМ. ОПРЕМА25-04-2019699
КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА - СРЕДТСВА ЗА ХИГИЈЕНУ16-04-2019698
ЈАВНИ ПОЗИВ - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ16-04-2019697
КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА - КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА16-04-2019696
123456789
Javne Nabavke